Sports Teams
2013-14
TEAM CAPTAINS
 • COLLIN JOSE
  Basket Ball Captain
 • PRIYAM GERA
  Foot Ball Captain
 • MOHIT GOEL
  Cricket Captain

FOOT BALL TEAM
 • KARAN YADAV
 • Kushagra
 • ABHINAV SINGH
 • SHASHANK CHAUDHARY
 • PURANJAY SHARMA
 • SHIVAM BHALLA
 • COLLIN JOSE
 • PRIYAM GERA
 • DAVIS LAZAR
 • DIVYANSH KUMAR
 • RAKSHIT ROUTELA
 • JOEL REJI
 • VIRESH CHAUHAN
 • ABHINAV SHARMA
 • SWASTIK GADROO

BASKET BALL TEAM
 • COLLIN JOSE
 • GAUTAM THAKRAL
 • KARAN YADAV
 • JOEL MATHAI
 • SIDDHART MISHRA
 • JIGHYASU SHARMA
 • SHIVAM BHALLA
 • ANMOL DHINGRA
 • PURANJAY SHARMA
 • JERIN THOMAS
 • SHASHANK CHAUDHARY
 • SACHIN KALRA

CRICKET TEAM
 • PRIYAM GERA
 • COLLIN JOSE
 • DEV
 • ASHMIT DEY
 • MOHIT GOEL
 • SACHIN KALRA
 • RITWIK MEHTA
 • GAUTAM
 • SWASTIK GADROO
 • KARAN YADAV
 • DIVYANK
 • YASHIK DHIR
 • DHANANJAY DHANKAR
 • SHIVAM KADWAL
 • DEV BHARGAVA

TABLE TENNIS TEAM
 • SACHIN KALRA
 • YASHIK DHIR
 • SHUBHAMPREET
 • PRAKHAR YADAV
 • DIVYANK

BADMINTON TEAM
 • RITWIK RATRA
 • ANUSHA YADAV
 • PRAKHAR YADAV
 • AVIK PANDEY
 • VARUN
 • RACHNA RATHI
 • RACHIT KAUSHIK

© 2017 All Rights Reserved by, St. Anthony's Secondary School, Faridabad

Designed & Maintained by: Franciscan